Narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum

 


  

    

W dniu 19 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady zostały omówione sprawy związane z dowozem uczniów do szkół na rok szkolny 218/2019.
Następnie dyrektorzy przedłożyli informacje na temat letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r. 

Ponadto omówiono zasady przyznawania stypendium szkolnego i sportowego na rok szkolny 2017/2018.

Na zakończenie poruszono sprawy bieżące związane z Gminnym Zakończeniem Roku Szkolnego 2017/2018.


          

  oprac. Bernadetta Tarlecka

 

Strona główna