Walne Zebranie Sprawozdawcze Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 


    

    

W dniu 14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Podczas zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania za 2017 r.: z działalności Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz finansowe Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Następnie członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Ponadto przyjęty został Plan Pracy Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na 2018 r.

Członkowie Walnego Zebrania omówili również bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania szkół i stowarzyszenia


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna