Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 


    

    

W dniu 4 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Podczas posiedzenia członkowie zarządu omówili sposób realizacji projektu pn. „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizację warsztatów na terenie gminy Leśniowice”. Warsztaty te mają na celu aktywizację społeczeństwa oraz pozyskanie nowych członków do zespołów śpiewaczych funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice. Jednodniowe warsztaty poprowadzą liderki zespołów, które opowiedzą o historii powstania zespołu, zaprezentują swój dorobek kulturalny, pochwala się zdobytymi nagrodami i doświadczeniem oraz przeprowadzą przesłuchania osób chętnych do wstąpienia do ich zespołów.

Zarząd omówił również sposób realizacji zadania pn. III Rajd Rowerowy „Z Latem na Maczuły”. Rajd rowerowy odbędzie się 30 czerwca 2018 r. Początek trasy znajdować się będzie przy Urzędzie Gminy Leśniowice. Rajd odbędzie się po terenie gminy Leśniowice, a finał rajdu zaplanowany jest nad zbiornikiem wodnym „Maczuły” w Horodysku, gdzie nastąpi otwarcie sezonu kąpielowego. Uczestnikom rajdu planujemy zapewnić napoje oraz posiłek między innymi ognisko, przy którym będą mogli upiec kiełbaski.

Do udziału w Rajdzie tradycyjnie zaproszeni zostaną mieszkańcy gminy Leśniowice, mieszkańcy gmin ościennych jak również będziemy chcieli zachęcić jak największą liczbę osób z terenu Powiatu Chełmskiego, którzy zainteresowani aktywna formą spędzania czasu wolnego, połączonego z poznawaniem zabytkowych miejsc gminy Leśniowice. Rajd rowerowy jest doskonałą formą aktywnego spędzenia czasu na łonie natury.

W dalszej części posiedzenia podjęto dwie uchwały w sprawie zasad (polityki) rachunkowości na potrzeby realizacji wyżej wymienionych zadań.

Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące związane funkcjonowaniem stowarzyszenia.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna