Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 


    

    

W dniu 15 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Podczas posiedzenia członkowie zarządu zatwierdzili sprawozdania na Walne Zebranie tj.: z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego za 2017 rok oraz finansowego Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego za 2017 r. Zarząd opracował również projekt Planu Pracy Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na 2018 r. oraz ustalił porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania dyrektorów, nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe oraz w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące związane funkcjonowaniem stowarzyszenia.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna