Spotkanie z dyrektorami szkół

 


    

    

W dniu 23 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego. W naradzie uczestniczył również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.
Podczas spotkania omówione zostały projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 oraz dyskutowano na temat potrzeb i sposobu zatrudnienia nauczycieli na godziny wystawione na wakat.

Ponadto omówiono sprawy bieżące związane z prowadzeniem szkół.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna