Narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum

 


    

    

W dniu 22 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady dyrektorzy przedłożyli informacje na temat planowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych, a także informacje o przeglądach budowlanych.

Ponadto omówiono zasady organizacji zajęć w szkołach z doradztwa zawodowego w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz ustalono harmonogram części artystycznych przygotowywanych przez szkoły na uroczystości gminne w 2018 r.

Na zakończenie omówiono sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna