Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

     

    

W dniu 10 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Podczas posiedzenia Zarząd zapoznała się z Informacją z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 oraz z Informacją z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Ponadto do nagrody Zarządu za bardzo dobre wyniki nauczania oraz za zaangażowanie w życie szkoły i gminy Leśniowice, a także za podejmowanie działań na rzecz ich promocji, Zarząd wytypował jednego nauczyciela tj. ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach.

W dalszej części posiedzenia Zarząd omówił sprawy z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz stowarzyszenia.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna