Narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum

    

    

W dniu 24 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum, zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady dyrektorzy szkół z terenu gminy Leśniowice omówili organizację placówek na rok szkolny 2018/2019 dotyczącą zasad przyjmowania uczniów do oddziału przedszkolnego oraz zawierania umów z nauczycielami. Przedstawili  również informację na temat wykonanych remontów w szkołach, a także z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej organizowanego przez szkoły.

Ponadto omówiono zasady przyznawania stypendium socjalnego uczniom na rok szkolny 2018/2019 oraz organizacja rozpoczęcia roku szkolnego, a także  Ogólnopolskiego Narodowego Czytania, które w tym roku odbędzie się 8 września 2018 r.

Na zakończenie narady odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna