III Rajd Rowerowy „Z latem na Maczuły”

 


  

    

    

    

    

    

    

W dniu 30 czerwca 2018 r. na terenie gminy Leśniowice odbył się III Rajd Rowerowy „Z latem na Maczuły”.

Rajd zorganizowany został przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe w ramach środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Chełmie na wspieranie aktywnej turystyki i społecznej działalności krajoznawczej. Celem rajdu było promowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu, integracja społeczności lokalnej oraz popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazu.

W tegorocznym rajdzie udział wzięło 2 grupy rowerowe. Głównymi uczestnikami rajdu byli mieszkańcy gminy Leśniowice. Łącznie w rajdzie udział wzięło 60 rowerzystów, a w jego finale, który miał miejsce nad zalewem udział wzięło łącznie 250 osób.

Pierwsza grupa rowerowa licząca pokonała dystans około 15 km. Trasa tej grupy przebiegała przez Kumów Majoracki – Majdan Leśniowski – Leśniowice – Leśniowice Kolonia – Nowy Folwark i finał miała nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”.

Druga grupa rowerowa pokonała dystans około 26 km, a trasa przebiegała Leśniowice – Janówka – Wierzbica – Wojsławice – Majdan Ostrowski – Horodysko i finał miała również nad Zbiornikiem wodnym „Maczuły”.

Uzupełnieniem rajdu był konkurs piosenki turystycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Leśniowice oraz  konkurs z zakresu wiedzy na temat gminy Leśniowice oraz Powiatu Chełmskiego, a także wspólny poczęstunek.

Uczestnicy obu rajdów byli w zróżnicowanym wieku. Na trasie na rajdowiczów czekały bogate walory krajobrazowe. Wszyscy uczestnicy rajdu bez względu na wiek bardzo miło spędzili wspólnie czas, poznając walory turystyczne gminy. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że rajd był dobrym sposobem na integrację oraz zagospodarowanie czasu wolnego i zadeklarowali chęć udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

Rajd rowerowy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna