II Rajd Rowerowy pt. "Z latem na Maczuły"

 

   


    

    

    

    

    

    

    

    

    

W dniu 24 czerwca 2017 r. na terenie gminy Leśniowice odbył się II Rajd Rowerowy pt. "Z latem na Maczuły".

Rajd zorganizowany został przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo - Samorządowe w ramach środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Chełmie na wspieranie aktywnej turystyki i społecznej działalności krajoznawczej przy ścisłej współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” a także Grupą Rowerową „Odnowa Chełm”.

W tegorocznym rajdzie udział wzięło około 130 uczestników. W ramach rajdu odbył się przyjazd nad Zbiornik Wodny „Maczuły” w Horodysku, grup rowerowych z poszczególnych miejsc startowych tj. z gmin: Białopole, Dorohusk, Kamień, Horodło, Wojsławice, Żmudź oraz dwie grupy z miasta Chełma. W rajdzie rowerowym udział wzięli również przedstawiciele gmin Ukraińskich tj. z Huszczy oraz Zaburze.

Celem rajdu było zachęcenie do aktywnego spędzenia czasu wolnego na łonie natury oraz promowanie trasy rowerowej przebiegającej przez gminę

Grupy rowerowe jadące z różnych gmin powiatu chełmskiego miały możliwość  poznania różnych zakątków gminy Leśniowice i znajdujących się na trasach rowerowych zabytków. Ważnym punktem rajdu była „parada rowerowa” wszystkich rowerzystów, która odbyła się na trasie 6 km dookoła Zbiornika Wodnego „Maczuły”.

Dla uczestników rajdu organizatorzy zapewnili gorący poczęstunek oraz konkurs z nagrodami dotyczący wiedzy na temat gminy Leśniowice oraz powiatu chełmskiego.

Dodatkowa atrakcją rajdu były występy solistów i zespołów muzycznych min. Julii Augustynek członkini zespołu „Śpiewająca 6” z Białopola, Mada Bis z Wojsławic, Good Band z Majdanu Leśniowskiego oraz dziewczynek ze Szkoły Podstawowej w Sielcu i z Publicznego Gimnazjum w Sielcu, które przy akompaniamencie Pana Kornela Matczuka wykonały znane utwory muzyki rozrywkowej. Ponadto swoim występem imprezę wzbogaciły grupy taneczne Saltatores i Saltatores Junior, które pod okiem Pani Sabiny Englot wykonały taniec jazzowy i nowoczesny

Rajd rowerowy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze i zakończył się zabawą pod chmurką z zespołem ORION z Uchań.          

  oprac. Agnieszka Raczyńska


Strona główna