Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 

 
  


     

  

    

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Podczas posiedzenia członkowie zarządu zatwierdzili sprawozdania na Walne Zebranie tj.: z działalności Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego za 2016 rok, finansowego Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego za 2016 r. oraz z działalności Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego za okres kadencji.

Zatwierdzono również projekty uchwał wynikające ze zmian organizacyjnych oświaty w sprawie: założenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach oraz nadania aktu założycielskiego; założenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie oraz nadania aktu założycielskiego; założenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach oraz nadania aktu założycielskiego oraz założenia Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz nadania aktu założycielskiego.

Ponadto podjęte zostały uchwały porządkowo – organizacyjne w sprawie:

 • zwołania Zebrana Walnego Wyborczo - Sprawozdawczego Członków Leśniowskiego Stowarzyszenia
  Oświatowo - Samorządowego
 • przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego;
 • skreślenia z listy członków Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego;
 • przyjęcia w poczet członków Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego;
 • Regulaminu wynagradzania dyrektorów, nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach
  prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe;
 • uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Rakołupach;
 • uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Publicznego Gimnazjum w Sielcu;
 • uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Sielcu;
 • uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Leśniowicach;
 • uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej w Teresinie;


Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące związane funkcjonowaniem stowarzyszenia.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska


Strona główna