Narada z dyrektorami

 

 
  


     

  

    

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół podstawowych omówili projekty arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018.

Ponadto omówiono sprawy organizacyjne związane z koniecznością dostosowania pomieszczeń obecnej szkoły podstawowej do wymogów pracowni przedmiotowych fizyki, chemii i biologii w związku z deklarowaną przez dyrektorów szkół gotowością przyjęcia uczniów klas VII i VIII.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.


          

  oprac. Bernardetta Tarlecka

 

Strona główna