Narada z dyrektorami szkół

 

 
  


     

    

    

W dniu 18 stycznia 2017 r. Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady omówione zostało rozliczanie czasu pracy nauczycieli oraz pracowników szkól oraz wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat zmian organizacyjnych w szkołach, jakie należy wprowadzić, w związku z wprowadzaną reformą oświaty. 

Ponadto omówiono bieżące sprawy związane z prowadzeniem szkół.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna