Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa na wsi w SP w Rakołupach

 

   


    

    

    

  

W dniu 8 listopada 2017 r. Szkołę Podstawową w Rakołupach odwiedziła Pani Agnieszka Błaszczuk – Mech kierownik Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Chełmie, która przeprowadziła szkolenie dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpieczeństwa w rolnictwie.

Dla młodszych uczniów z kl. 0 – III przygotowano projekcję bajki o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w trakcie prac wykonywanych na roli. Ponadto uczniowie klasy III pisali test wiedzy na temat zachowania zasad bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie otrzymali gadżety: kamizelki odblaskowe, koszulki, odblaski.

Dla starszych uczniów z kl. IV – VII przedstawiono prezentację o bezpieczeństwie podczas prac wykonywanych w rolnictwie i na zakończenie przeprowadzono test wiedzy na temat zasad zachowania bezpieczeństwa połączony z losowaniem nagród rzeczowych dla:
    - Mielniczuk Norbert kl. IV - kask rowerzysty
    - Tarajko Robert kl. IV - plecak

Mamy nadzieję, że spotkania z dziećmi i młodzieżą przeprowadzone w tym dniu będą miały wpływ na podniesienie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, gdyż województwo lubelskie zajmuje od wielu lat jedno z czołowych miejsc w kraju ze względu na ilość wypadków dzieci i młodzieży.

Dziękujemy Pani Agnieszce Błaszczuk- Mech z KRUS w Chełmie za przeprowadzone szkolenie.


          

  oprac. Bernadetta Tarlecka - Pelcel


Strona główna