Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 

   


    

W dniu 12 października 2017 r. w odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Podczas posiedzenia Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu o przyznanie nagrody dla nauczyciela przez Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego. Ponadto do nagrody Zarządu za bardzo dobre wyniki nauczania, podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania oraz za zaangażowanie w życie szkoły i gminy Leśniowice, Zarząd wytypował dwóch nauczycieli tj. ze Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz z Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd omówił sprawy z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz stowarzyszenia.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska


Strona główna