Narada z dyrektorami szkół z terenu gminy Lesniowice
 

 

  


   

 
        W dniu 5 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.
        Podczas spotkania dyrektorzy szkół przedłożyli informacje dotyczące wniosków na Wyprawkę szkolną na rok szkolny 2013/2014, polis ubezpieczeniowych dzieci oraz stron internetowych szkół. Wypracowano również zasady zawierania umów z nauczycielami pracującymi w więcej niż dwóch szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowego oraz dokonano kalkulacji opłat za obiady w szkołach.
      Ponadto dyrektorzy zapoznali się z Informacją dotyczącą zasad przyznawania stypendium socjalnego uczniom na rok  szkolny 2013/2014 oraz z regulaminem składania wniosków na dofinasowanie zadań kulturalnych i sportowych w 2014 r. ze środków Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna