Walne Zebranie Sprawozdawcze Leśniowskiego  Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego
 

 

  

   

 
   W dniu 21 czerwca 2013 r. w Leśniowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Leśniowskiego  Stowarzyszenia   Oświatowo  – Samorządowego.
      Podczas zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania za 2012 r.: z działalności Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, finansowe Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz Komisji Rewizyjnej.
    Następnie członkowie Walnego Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.
Ponadto przyjęty został Plan Pracy Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego na 2013 r.
          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna