Gminne Święto Kobiet

 

 

  

   

   

   

   

       W dniu 8 marca 2013 r. odbyło się Gminne Święto Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Leśniowice, Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.
        Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorki i nauczycielki szkół, pracownice Urzędu Gminy, a także instytucji i zakładów działających na terenie Gminy Leśniowice.
            Oprócz pań w uroczystości  udział wzięli również zaproszeni panowie: Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz Pan Roman Chmielewski kamerzysta i fotograf.
        Uroczystość rozpoczął Pan Wojciech Potocki, który powitał wszystkich przybyłych gości a następnie poprosił o zabranie głosu Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.
Wójt w swoim wystąpieniu  podkreślił zaangażowanie i aktywność kobiet w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Leśniowice oraz podsumował bardzo dobrą współpracę i wspólne osiągnięcia, głównie zespołów śpiewaczych i kół gospodyń wiejskich. Kończąc swoje wystąpienie Wójt Gminy złożył wszystkim Paniom najlepsze życzenia i wspólnie z obecnymi  Panami wręczyli słodkie upominki wszystkim paniom.
       Do życzeń dołączył się także Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego, wręczając tradycyjnie kielich z cukierkami oraz Pan Piotr Deniszczuk Prezes Zarządu Powiatowego PSL, którzy w tym szczególnym dniu życzyli Paniom wszelkiej pomyślności, szczęścia i miłości oraz uśmiechu na twarzy.
Uroczystość Dnia Kobiet umilały występy: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Teresinie pod kierownictwem Pani Diany Cichockiej, Zespół „Rakołupianki” z Rakołup, Zespół „Ale Babki” z kapelą męską z Dorohuska oraz Zespół Muzyczny z Leśniowic kierowany przez Pana Kornela Matczuka.
        Gminny Dzień Kobiet został zorganizowany między innymi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pod nazwą: „Integracja pokoleń w ramach obchodów Święta Kobiet w Gminie Leśniowice”, realizowanego przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.
Realizowany program miał na celu popularyzację i promocję lokalnych walorów kulturowych i artystycznych oraz integrację lokalnej społeczności.
          Podsumowaniem działań realizowanych w ramach programu był zorganizowany podczas obchodów Dnia Kobiet kiermasz rękodzieł wykonanych przez Panie z grupy świetlicowej „GAMBIDOK” z Rakołup oraz indywidualne prace: Pani Agnieszki Grabowskiej,  Pani Haliny Skowron, Pani Marii Dziedzic, Pani Wiesławy Gnida, Pani Marii Nowosad oraz Pani Dominiki Czarkowskiej – Zienkiewicz.
        Ponadto podczas spotkania wyświetlona została prezentacja multimedialna pokazująca osiągnięcia i sukcesy pań z terenu gminy, a także ich zaangażowanie i wkład w życie społeczne oraz ich dorobek artystyczno – kulturowy. 
         Przygotowanie tak uroczystego i wyjątkowego spotkania było możliwe również dzięki wsparciu finansowym i rzeczowym, którego udzielili sponsorzy, za co składamy serdeczne podziękowania:
    - Panu Franciszkowi Lubasiowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach
    - Pani Annie Gajewskiej Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach
    - Państwu Elżbiecie i Jarosławowi Tarajko  właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Leśniowicach,
 - Państwu Rajmundzie i Zbigniewowi Popielickim właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego  „REN-ZBIG” w Leśniowicach,
          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna