Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 

 

  
 

W dniu 26 listopada br. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się szkolenie dla 15 nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Leśniowice, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Szkolenie przeprowadził dyplomowany ratownik medyczny, posiadający wieloletni staż i doświadczenie wyniesione z pracy w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego, w oparciu o aktualne wytyczne dotyczące udzielania pomocy na poziomie przedmedycznym.
Priorytetem szkolenia była nauka prostych manualnych czynności, niezbędnych dla ratowania zdrowia i życia w stanach, gdy jest ono zagrożone.
Przeprowadzone zajęcia obejmowały następujące elementy:
•    Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
•    Bezpieczeństwo ratownika w miejscu zdarzenia.
•    Wezwanie profesjonalnych służb ratowniczych.
•    Ocena stanu świadomości osoby poszkodowanej.
•    Postepowanie z osoba nieprzytomna, ocena oddechu, pozycja boczna bezpieczna.
•    Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
•    Prowadzenie masażu serca i oddechu zastępczego.
•    Postepowanie z poszkodowanymi w trakcie ataku padaczki, omdlenia oraz skarżącymi się na ból w klatce piersiowej.
•    Umiejętność efektywnego wykorzystania materiałów, w które wyposażona jest apteczka.
•    Krwotoki – zaopatrywanie ran.
•    Złamania – sposoby unieruchamiania.
•    Oparzenia termiczne i chemiczne.
•    Elementy postepowania z dzieckiem - wywiad o stanie zdrowia dziecka.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna