Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka
 

 

  


   

   

 
     W dniu 11 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka.
      W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Prezes Gminnego Zarządu  PSL w Leśniowicach, Wójt Gminy Leśniowice, Sekretarz Gminy, Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, dyrektorzy szkół wraz z licznym gronem pedagogicznym oraz pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice i jednostek podległych.
        Spotkanie odbyło się na łonie natury, przy ognisku, podczas którego życzenia gronu pedagogicznemu złożył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu. Ponadto Prezes wręczyła z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za bardzo dobre kierowanie szkołą, prawidłowe i oszczędne dysponowanie środkami finansowym oraz podejmowanie działań w zakresie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, nagrody Zarządu: Pani Annie Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz Panu Wojciechowi Potockiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Teresinie.
      Następnie nagrody zasłużonym nauczycielom oraz obsłudze, wręczyli dyrektorzy trzech szkół tj. Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu.
Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze, przy akompaniamencie zespołu muzycznego z Wojsławic oraz na licznych konkursach.          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna