Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego
 

 

  


   
 
     W dniu 10 października 2013 r. w się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.
        Podczas posiedzenia Prezes Zarządu przedłożyła Informację z działań Zarządu za okres od 23 sierpnia do 10 października 2013 r.
    Ponadto wytypowano dyrektorów do nagrody Zarządu z okazji Dnia Edukacji Narodowej a także przeprowadzono dyskusję w sprawie zmian w Regulaminie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.
Zarząd podczas posiedzenia podjął również uchwały w sprawie:

a) przyjęcia w poczet członków Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego;
       b) wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu;
       c) wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniowicach;
       d) wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakołupach;
       e) wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie;
       f) wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sielcu;
    g) zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna