Narada z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum
 

 

  


   

 
     W dniu 7 października 2013 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.
        Podczas spotkania dyrektorzy szkół przedłożyli informacje dotyczące przygotowania planów finansowych szkół na rok 2014 oraz przygotowania szkół do zimy.
        Ponadto omówiono  zasady wypełniania SIO, organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz stan przeglądów budynków szkół. Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna