Nabór do I klas Gimnazjum na rok szkolny 2012/2013

 

 

  

 


W dniu 24 maja 2012 r. został zatwierdzony Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2012/2013 dla klas I Publicznego Gimnazjum w Sielcu prowadzonego przez Stowarzyszenie, złożony przez Koordynatora Gimnazjum Pana Dariusza Olszaka.
    W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia ogłasza nabór do klas I Publicznego Gimnazjum w Sielcu, na rok szkolny 2012/2013, oferując bezpłatną naukę, zapewniając odpowiedni poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, poprzez:
    -    prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach rozłącznych;
    -    stworzenie przyjaznej i partnerskiej atmosfery służącej pracy, nauce i zabawie;
    -    budowanie silnej więzi z tradycją regionalną i narodową;
    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Gimnazjum ponadto zapewni:
    -    interesującą ofertę zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów;
    -    dostęp do źródeł informacji w bibliotece i pracowni komputerowej.
Wymagane dokumenty:
    -    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    -    zaświadczenia o wynikach sprawdzianu kompetencyjnego,
    -    kserokopia odpisu aktu urodzenia,
    -    dwa podpisane zdjęcia,

Dokumenty należy składać w Publicznym Gimnazjum w Sielcu u Koordynatora Gimnazjum Pana Dariusza Olszaka. 

oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna