Zezwolenie na prowadzenie szkół

 

 

  


            W dniu 24 kwietnia 2012 r. Leśniowskie  Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe informuje, że otrzymało zgodę Wójta Gminy Leśniowice na prowadzenie wszystkich szkół na terenie gminy Leśniowice tj.: Szkoły Podstawowej w Teresinie, Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu.
Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszystkie szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie, w myśl art. 7 ustawy o systemie oświaty są szkołami publicznymi, które:
        -    zapewniają bezpłatną naukę w zakresie ramowych planów nauczania,
        -    przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
        -    zatrudniają nauczycieli posiadających, określone przez Ministra Edukacji Narodowej, odpowiednie kwalifikacje,
       -  realizują ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna