Spotkanie z mieszkańcami gminy

 

 

 

 W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się spotkanie mieszkańców gminy oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Sielcu i Publicznego Gimnazjum w Sielcu. Uczestniczyli w nich Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, rodzice uczniów, dyrektorzy szkół i nauczyciele, radni oraz sołtysi.
    Podczas spotkania Wójt Gminy Leśniowice przedstawił w formie prezentacji obecną sytuacje szkół, wydatki, liczbę uczniów oraz planowane zmiany.
Następnie chętnie odpowiadał na pytania rodziców oraz nauczycieli dotyczące reformy oświatowej starając się wyjaśnić wszelkie niejasności. Zapewnił również, że Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowej jest gotowe do prowadzenia wszystkich szkół na terenie gminy i posiada do tego niezbędne dokumenty.
Radni oraz sołtysi również chcieli wytłumaczyć rodzicom oraz nauczycielom, że bez reformy oświatowej gmina nie będzie mogła pokryć wszystkich wydatków związanych
z funkcjonowaniem szkół.
Na zakończenie Wójt Gminy podziękował wszystkim za uwagę i przybycie. 

oprac. Justyna Oliwiak

 

Strona główna