Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego

 

 

 

 

W dniu 23 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego.
Podczas posiedzenia wypracowane zostały zasady oraz podjęte uchwały w sprawie wytycznych dotyczących trybu, terminu i sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół oraz w sprawie wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe.
Podjęta została również decyzja o ogłoszeniu naboru na koordynatora do zorganizowania szkół oraz ustalono zakres jego zadań.
Ponadto omówiono sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia. 

oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna