Spotkanie z rodzicami uczniów gimnazjum

 

 

 

 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów uczęszczających obecnie do pierwszych i drugich klas Publicznego Gimnazjum w Sielcu. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego. Podczas spotkania Wójt Gminy poinformował rodziców, o rosnących z roku na rok kosztach utrzymania szkół oraz innych zadaniem przeznaczonych do realizacji gminie. Jednocześnie zapewnił, że nie ma zamiaru likwidować placówek, ale stworzyć możliwość ich dalszego funkcjonowania jako szkoły stowarzyszeniowej prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie szkoły na terenie gminy będą mogły nadal istnieć. Wójt Gminy obiecał, że reforma nie dotknie w żaden sposób uczniów ani ich rodziców. Podkreślił również, że utrzymanie stołówek i dowóz uczniów będzie nadal finansowany z budżetu gminy. Zmieniony zostanie tylko system wynagradzania i czasu pracy nauczyciela, a dzięki utworzeniu szkół stowarzyszeniowych będzie można zrezygnować z przepisów Karty Nauczyciela tj. uśrednienia pensji nauczycieli, dodatku wiejskiego oraz z dodatku mieszkaniowego co pozwoli na duże oszczędności. Ponadto Wójt Gminy poinformował rodziców, że przeprowadzając powyższe reformy, chce aby wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy były traktowane sprawiedliwe oraz rodzice i dyrektorzy mieli większy wpływ na zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli. Po przedstawieniu sytuacji w oświacie Wójt Gminy chętnie odpowiadał na pytania rodziców. Na zakończenie rozdano rodzicom deklarację o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do Publicznego Gimnazjum w Sielcu prowadzonego przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe z prośbą o jak najszybszy ich zwrot. 

oprac. Justyna Oliwiak

 

Strona główna