Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego

 

 

  

   

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, na którym podjęto uchwały w sprawie:
        a) przyjęcia statutu Publicznego Gimnazjum w Sielcu;
        b) przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach;
        c) przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie;
Omówiono również sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem stowarzyszenia oraz szkół.          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna