Walne Zebranie Leśniowskiego  Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego

 

 

  

   W dniu 14 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, podczas którego Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu przedłożyła Informację z dotychczasowych działań Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.
Podczas zebrania podjęto również uchwały w sprawie:
        a) nadania Szkole Podstawowej w Rakołupach imienia Władysława Sikorskiego,
        b) nadania Szkole Podstawowej w Teresinie imienia Marii Konopnickiej,
        c) nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach,
        d) nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie.


          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna