Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego  Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego

 

 

  

   W dniu 7 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, na którym podjęto uchwały w sprawie:
   a) utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe;
       b) przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe;
     c) powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo –Samorządowe;
        d) zasad polityki rachunkowości;
Ponadto omówiono sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz stowarzyszenia.

          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna