Konsultacje z rodzicami

 

 

 

 

W dniu 30 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyły się konsultacje z rodzicami w sprawie zorganizowania Szkoły Podstawowej w Leśniowicach prowadzonej przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe. Podczas spotkania Wójt Gminy poinformował rodziców o obecnych kosztach utrzymania szkół oraz zmianach, które są niezbędne aby wszystkie placówki na terenie gminy mogły nadal funkcjonować. Przejście szkół, które nie zostały zlikwidowane pod Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe pozwoli na ich dłuższe otwarcie, a dzięki temu możliwość rozwoju pasji uczniów. Zapewnił także, że otrzymywana subwencja oświatowa zostanie przekazywana dla stowarzyszenia w całości. Po przedstawieniu sytuacji w oświacie Wójt Gminy odpowiadał na pytania rodziców i nauczycieli. 

oprac. Justyna Oliwiak

 

Strona główna