Zebranie z Radą Rodziców

 

 

  

   W dniu 21 listopada 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się zebranie z Radą Rodziców, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Iwona Kesler Skarbnik Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.
   Na wstępie Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu powitał przybyłych  oraz przedstawił porządek obrad. Zebranie zorganizowano w celu zaopiniowania tekstu jednolitego Statutu Publicznego Gimnazjum w Sielcu, przedstawienie i uchwalenie planu wychowawczego szkoły oraz przedstawienie i uchwalenie programu profilaktyki z elementami pro zdrowotnymi.
    Ponadto poruszano inne kwestie dotyczące funkcjonowania Publicznego Gimnazjum m.in. sprawę dojazdu dzieci ze szkoły do domu oraz kwestię dni wolnych od nauki.
   Pan Wiesław Radzięciak  Wójt Gminy w swoim wystąpieniu przedstawił istotę przeprowadzanej reformy oświatowej oraz dalsze plany dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Leśniowice.
     Pani Iwona Kesler ze strony Stowarzyszenia podtrzymała deklarację o dalszym przejmowaniu do prowadzenia pozostałych szkół na terenie gminy oraz chęć współpracy w sprawach oświatowych pomiędzy Stowarzyszeniem, a władzami samorządowymi.
    Na zakończenie spotkania Dyrektor podziękował wszystkim za przybycie.

          

  oprac. Iwona Kesler

 

Strona główna