Konkurs „Gmina Leśniowice Moja Mała Ojczyzna”

 

 

  

   W dniu 9 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie odbył się IV gminny konkurs „Gmina Leśniowice – Moja Mała Ojczyzna”.   
W konkursie wzięło udział 12 uczestników ze szkół podstawowych z terenu gminy. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z różnego rodzaju zadań: otwarte, zamknięte, fotografie, mapa. Wykazali się doskonałą znajomością historii gminy, zabytków oraz tradycji i działalności kulturalnej. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Komisja po sprawdzeniu testów wyłoniła zwycięzców:
    I miejsce – Klaudia Palczyńska SP w Teresinie
    II miejsce – Marcin Hałaj SP w Sielcu
    III miejsce – Natalia Oszust SP w Leśniowicach

Wyróżnienia otrzymali:
    Nina Połajdowicz SP w Leśniowicach
    Julia Kulik SP w Sielcu
    Dawid Tryniecki SP w Teresinie

    Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe, ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Dyplomy laureatom wręczyli Wójt Gminy Leśniowice Pan Wiesław Radzięciak, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego oraz Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie.
Konkurs opracowała i przeprowadziła Pani Diana Cichocka nauczyciel historii.
          

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna