"Pisać każdy może"

 

 

  

 

  

    W dniu 19 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbyło się podsumowanie VI konkursu literackiego, który po raz drugi odbył się na szczeblu gminnym.
Konkurs polegał na napisaniu wiersza lub opowiadania własnego autorstwa. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do własnej twórczości oraz wyłonienie osób utalentowanych poetycko. W konkursie wzięło udział 22 uczniów z  klas IV – VI z 3 szkół podstawowych z terenu gminy. (SP w Teresinie, SP w Leśniowicach i SP w Sielcu).
Poziom konkursu był w tym roku  wysoki. Uczestnicy pisali o domu w różnych znaczeniach tego słowa, jednak rolę dominującą w ich utworach odgrywa dom jako rodzina i to jest bardzo piękne.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów, którym przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii poezja:
    I miejsce – Karolina Radecka SP w Leśniowicach
    II miejsce – Łukasz Kramczyk SP w Teresinie
    III miejsce – Klaudia Palczyńska SP w Teresinie

Wyróżnienia otrzymali:
    Natalia Oszust SP w Leśniowicach
    Katarzyna Łagowska SP w Teresinie
    Emilia Gryniuk SP w Sielcu

W kategorii proza:
    I miejsce – Dawid Tryniecki SP w Teresinie
    II miejsce – Mateusz Ziarek SP w Teresinie
    III miejsce – Adrianna Knapińska SP w Teresinie

Wyróżnienia otrzymali:
    Patryk Godlewski SP w Teresinie
    Natalia Szczygieł SP w Leśniowicach


Laureaci otrzymali dyplomy, książki oraz drobne upominki rzeczowe ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach oraz przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe upominki.

  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna