Ślubowanie klasy pierwszej

 

 

  

 

  

    W dniu 30 października 2012 roku w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie szkoły.
        Uroczystość rozpoczęła Pani Małgorzata Kraczkowska wychowawczyni klasy I, która powitała wszystkich obecnych na uroczystości ślubowania. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali część artystyczną oraz zdali egzamin z wiedzy o szkole. Po zdanym pomyślnie egzaminie nastąpiło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, przyrzekając sumiennie wykonywać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię szkoły. Pani Dyrektor  Anna Kowal każdego z pierwszoklasistów pasowała na ucznia i tym samym przyjęła do społeczności Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiegow Rakołupach.
Tegorocznymi pierwszoklasistami zostali:
    - Cichocka Edyta
    - Ciećka Kacper
    - Marcyniuk Kacper
    - Mróz Cyprian
    - Góźdź Natalia
    - Zienkiewicz Aleksandra
           Po ślubowaniu głos zabrała Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Stowarzyszenia, która życzyła pierwszoklasistom „samych sukcesów oraz bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowego zachowania.”
Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice również złożył uczniom życzenia wspaniałych chwil podczas nauki w szkole i bardzo dobrych ocen, a rodzicom pociechy z dzieci. Następnie Pan Radzięciak wraz z Panią Raczyńską wręczyli pierwszoklasistom dyplomy i drobne upominki.
Po ceremonii odbyło się spotkanie, podczas którego pierwszoklasiści wraz z rodzicami świętowali  ten szczególny dzień.
        Wszystkim uczniom klasy pierwszej Zarząd Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego składa serdeczne życzenia mile spędzonych chwil w szkole podczas zdobywania wiedzy.
  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna