Dzień Edukacji Narodowej

 

 

  

 

 

    W dniu 15 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie uroczyste obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, w którym udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice i uczniowie.
Uroczystość otworzył Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie, który przywitała wszystkich przybyłych na uroczystość.
        Następnie głos zabrała Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, która na wstępie w imieniu Zarządu przekazała wyrazy szacunku za trudną i odpowiedzialną prace nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, rodziców a także w stosunku do problemów, z jakimi ostatnio borykają się wszyscy ze względu na przeprowadzaną reformę oświaty na terenie gminy.
Prezes złożyła również, życzenia wszystkim pracownikom szkół, samych sukcesów w pracy, nieustającej aktywności i kreatywności oraz aby wychowankowie mogli powiedzieć po latach, że czas spędzony w szkole procentuje, bo potrafią poruszać się „w trudnym i skomplikowanym współczesnym świecie."
    Głos zabrał również Wójt Gminy, który podczas swojego wystąpienia podkreślił starania, jakich dokładają nauczyciele, aby dobrze wykształcić i wychować młode pokolenie. Zwrócił też uwagę na możliwości, jakie stwarzają organy prowadzące by ułatwić nauczycielom realizację stawianych przed nimi zadań a także pracownikom obsługi, którzy z zaangażowaniem i oddaniem wykonują swoje obowiązki na rzecz szkoły i uczniów. Ponadto złożył wszystkim życzenia samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz by praca na rzecz gminnej oświaty była dla źródłem zawodowej satysfakcji.
        Następnie Wójt przyznał nagrodę Pani Katarzynie Kamińskiej nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, za  dobre wyniki w nauczaniu, pracę z uczniami zdolnymi oraz wzorowe przygotowywanie uroczystości szkolnych i środowiskowych, a także właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
Uroczystości zakończyła, bardzo starannie przygotowana, część artystyczna w wykonaniu uczniów z Szkoły Podstawowej w Teresinie.  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna