Zebranie z rodzicami uczniów klas I

 

 

  

    

W dniu 19 września 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się zebranie z rodzicami uczniów klas I, w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego.
Na wstępie spotkania Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu powitał gości oraz przedstawił rodzicom nowozatrudnionych nauczycieli. Ponadto zapoznał rodziców z harmonogramem zajęć, szkolnym planem nauczania oraz zmianami jakie zaszły po zmianie organu prowadzącego.
Głos zabrała również Pani Violetta Olszak psycholog, która zachęcała rodziców do współpracy oraz poinformowała o zakładce na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum w Sielcu, gdzie będą zamieszczane materiały pedagoga szkolnego.
Wójt Gminy Leśniowice zapowiedział, że jesteśmy w lepszej szkole oraz że będziemy bacznie przyglądać zatrudnionym nauczycielom tak aby móc po roku wspólnie z rodzicami zdecydować kto się sprawdził.
Następnie Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego podziękowała rodzicom za złożone deklaracje oraz zaprosiła wszystkich chętnych do współpracy ze stowarzyszeniem.
 
   

  oprac. Justyna Oliwiak

 

Strona główna