Szkoły ruszyły

 

 

  

 

 

    W dniu 3 września 2012 r. rozpoczęły pracę szkoły prowadzone przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe tj. Szkoła Podstawowa w Rakołupach, Szkoła Podstawowa w Teresienie oraz Publiczne Gimnazjum
w Sielcu.
    Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Sielcu Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu wręczyła Panu Dariuszowi Olszakowi powołanie na  Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sielcu prowadzonego przez Stowarzyszenie.
    Podczas Gminnego Rozpoczęcia Roku Szkolnego, który odbył się w Szkole Podstawowej w Rakołupach Pani Prezes dokonała oficjalnego otwarcia roku szkolnego 2012/2013 podczas, którego wręczyła  Pani Annie Kowal powołanie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz Panu Wojciechowi Potockiemu powołanie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie.
    Ponadto podczas spotkań Prezes wyraziła nadzieję, że pomimo trudności jakie stowarzyszenie napotyka, wspólnymi siłami będzie realizowana misja i wizja nowej szkoły. Szkoły, która nie tylko stworzy warunki pozwalające dzieciom zdobywać wiedzę, poszerzać umiejętności oraz rozwijać zainteresowania, ale także szkoły, która daje poczucie bezpieczeństwa oraz wprowadzi atmosferę życzliwości, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Szkoły, w której zespół nauczycieli jest życzliwy i ma otwarte serca dla każdego dziecka: wychowuje, doradza, wspiera i uczy. Szkoły, w której dobro dziecka jest najważniejsze.
    Pani Prezes poinformowała również, że Stowarzyszenie, współpracując z władzami gminy, dołoży wszelkich starań, aby szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie nie kojarzyły się tylko ze żmudnym zdobywaniem wiedzy i walką o stopnie czy wyniki egzaminów końcowych, ale były miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich, którzy czują się z nią związani. Szkołę wychodzącą na przeciw oczekiwaniom rodziców oraz środowiska lokalnego. Szkołę tętniącą życiem sportowym i kulturalnym. Wyraziła również nadzieję, że rodzice będą zadowoleni ze współpracy ze Stowarzyszeniem oraz wykażą się chęcią do wspólnego podejmowania trudu - szeroko rozumianej odpowiedzialności - za szkolę i za młodzież.
    Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes życzyła Gronu Pedagogicznemu, aby ten nowy rok szkolny był dla nich owocny, by przekazywanie wiedzy było dla nich przyjemnością, by czas spędzony w murach szkoły upływał w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku a wyzwania i doświadczenia, jakie stoją przed nimi, przyniosły satysfakcję.
Uczniom Prezes życzyła samych sukcesów w nauce i zadowolenia ze zdobytej wiedzy, aby szkoła oprócz miejsca obowiązkowej nauki, była miejscem, do którego przychodzą z przyjemnością, by stała się źródłem miłych wspomnień oraz miejscem budowania przyjaźni.
    Podczas uroczystości głos zabrał również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który podsumował działania, jakie podejmowane były w szkołach oraz plany na rok bieżący. Podkreślił, że rozpoczęta reforma dokończona zostanie
w bieżącym roku szkolnym i że z tej drogi samorząd nie zejdzie. Ponadto Wójt życzył uczniom samych sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji, rodzicom dobrej współpracy, a wszystkim miłej atmosfery i cierpliwości w działaniu.


  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna