Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 

 

 W dniu 31 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, na którym uczestniczył Wójt Gminy Leśniowice oraz koordynatorzy do zorganizowania szkół.
Podczas posiedzenia Wójt Gminy Leśniowice przedstawił informację na temat przebiegu reformy oświaty na terenie Gminy Leśniowice oraz przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
Następnie Zarząd powołał Panią Annę Kowal na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Pana Wojciecha Potockiego na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz Pana Dariusza Olszaka na Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sielcu, podejmując stosowne uchwały.
Ponadto Zarząd wypracował zasady pracy szkół oraz podjął uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów Pracy: Szkoły Podstawowej w Rakołupach, Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz  Publicznego Gimnazjum w Sielcu.
Omówiono również sprawy związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz bieżące sprawy funkcjonowania stowarzyszenia.
  oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna