Posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 

 

  

 W dniu 6 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, na którym uczestniczyli także Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Wojciech Potocki koordynator do zorganizowania szkoły Podstawowej w Teresinie, Pani Anna Kowal koordynator do zorganizowania Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz Pan Dariusz Olszak koordynator do zorganizowania klasy I w Publicznym Gimnazjum w Sielcu.

Podczas posiedzenia Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu przedstawiła informację z działań Zarządu  od 11 maja 2012 r. do 6 sierpnia 2012 r. Następnie koordynatorzy do zorganizowania szkół poinformowali zebranych o przebiegu prac związanych z  przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego. Ponadto Wójt Gminy Leśniowice poinformował Zarząd o przebiegu reformy oświatowej na terenie Gminy Leśniowice.

Omówiono również sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia.  oprac. Justyna Oliwiak

 

Strona główna