Walne Zebranie Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 

 

     

 


W dniu 11 maja 2012 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się Walne Zebranie Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, podczas którego Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu przedłożyła Informację
z dotychczasowych działań Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.
Podczas zebrania podjęto również uchwały w sprawie utworzenia szkół tj. Szkoły Podstawowej w Rakołupach,  Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu.
Ponadto przedyskutowano dalsze działania i sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia.
 

oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna