Walne zebranie Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego

 

 

 

 

W dniu 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się walne zebranie Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego. Zebranie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice – Przewodniczący Zebrania, który przestawił porządek spotkania.

Następnie członkowie stowarzyszenia zostali zapoznani z informacją Komitetu Założycielskiego o działaniach rejestracyjnych.

Podczas zebrania podjęto uchwałę o powołaniu Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego.

Następnie Zarząd ukonstytuował się w składzie:
1)      Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu,
2)
      Pani Lilia Śliwińska Wiceprezes Zarządu,
3)
      Pani Halina Staniuk Sekretarz Zarządu,
4)
      Pani Iwona Kesler Skarbnik Zarządu,
5)
      Pan Stanisław Drogomirecki Członek Zarządu,
6)
      Pan Jarosław Matczuk Członek Zarządu.

 

Podjęto również uchwałę o powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, która ukonstytuowała się w składzie:
1)
      Pani Justyna Oliwiak – Banaś Przewodnicząca Komisji,
2)
      Pan Aleksander Duda Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3)
      Pani Ewa Szornal Członek Komisji,

 

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej. Kończąc zebranie Pan Wiesław Radzięciak podziękował wszystkim za obecność i dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia oraz pogratulował nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

 

oprac. Agnieszka Raczyńska

 

Strona główna